Felhasználói név:

Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Felhasználási feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat

 
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Jelen szerződés írásbeli szerződésnek nem minősül. A szerződéskötés nyelve magyar.
 
A webáruház üzemeltetője a Prince Oliver Bt., a továbbiakban Üzemeltető.
Cégjegyzékszáma:13-06-071556(bejegyző cégbíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság)
Adószáma: 28358574-2-13
Székhelye: 2131, Göd Pesti út 114.
 
Ezen weboldalt – www.scamp.hu – mindenki saját felelősségére használhatja. A használattal kapcsolatban felmerülő kockázati tényezőket Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi, hogy cégünk a használat során felmerülő esetleges vagyoni vagy nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal.
 
Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változtatásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a webáruház használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.
Fenntartjuk a jogot továbbá az oldal tartalmának korlátok nélküli megváltoztatására, beleértve a Felhasználók adatainak, az általuk birtokunkba juttatott tartalmak és információk törlésére.
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét nem lehet szavatolni. Üzemeltető ezért nem tudja garantálni webáruházának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.
 
Üzemeltető a webáruházat kis- és nagykereskedelmi tevékenyégre is használja.
Amennyiben Felhasználó viszonteladó kíván lenni, úgy köteles vállalkozásának/cégének adatait az Üzemeltetőnek megadni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy Üzemeltető viszonteladói kérelmét indoklás nélkül elutasíthatja. A kérelem a regisztrációs űrlap kitöltésekor a „Viszonteladói” négyzet kipipálásával aktiválódik. A kérelmet e-mailen is lehet küldeni.
A webáruházat viszonteladóként igénybe vevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy az árak, kiszállítás és szolgáltatások tekintetében rá más ajánlatok vannak érvényben. Erről az Üzemeltető a "Viszonteladói" státuszba kerülésük előtt e-mailen információt szolgáltat.
 
Regisztráció
 
A webáruházat bárki használhatja, aki a Szabályzatban foglaltakat elfogadja, a hatályos jogszabályokat és a Netikettet betartja, és ezt a weboldalon történő regisztrációjával kinyilatkoztatja. A regisztrációt követően a Felhasználó E-mail címére az Üzemeltető linket küld, ahol regisztrációját aktiválhatja. A webáruház programja automatikusan jelszót generál, amelyet megküld Felhasználó számára. Üzemeltető javasolja a jelszó megváltoztatását. Az Üzemeltető nincs birtokában a jelszavaknak, arról semmilyen felvilágosítást nem tud adni annak esetleges elfelejtése esetén.
A felhasználói jelszavak titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználót terheli. A webáruház üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára elérhetők.
 
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokkal, esetleg indokolatlanul többször regisztrál, Üzemeltető a webáruház használatát korlátozhatja vagy megtagadhatja Felhasználó számára, azonnali hatállyal törölheti Felhasználót rendszeréből.
 
A webáruházban történő regisztrációról az alábbi linken olvashat:
 
Árak
 
A webáruházban a termékek és szolgáltatások az általános forgalmi adót tartalmazzák és magyar forintban vannak feltüntetve.
 
Fizetés és szállítás
 
A webáruházban vásárolt termékek kifizetése kézpénzben történik.
Kivételes esetekben a számla egyenlítése banki átutalással is történhet. Ebben az esetben a szállítás csak az összeg bankszámlára történő megérkezése után történik.
 
A termékek átvétele 2-féle módon történhet:
-    kiszállítással: Üzemeltető szerződött futárcéggel juttatja el a megrendelt terméket. A kifizetés a kiszállító cég alkalmazottjának készpénzben történik.
-      személyes átvétellel az átvételi pontunkon (Göd, Pesti út 114. ): Üzemeltető előzetes értesítése után, készpénzes fizetéssel. Ha kiszállítást nem kér, számláját szállítási költség nem terheli.
Üzemeltető a kiszállítást szerződött futárcéggel végezteti. Üzemeltető futárcég működésére vonatkozólag semmiféle felelősséget vállalni nem tud. Ugyanakkor az arra vonatkozó észrevételeket szívesen fogadja, az esetleges problémás ügyekben igyekszik segítséget nyújtani.
 
A megrendelések összeállítása - a megrendelésszámtól függően - 10 munkanapot vehet igénybe.
Amennyiben a vállalt határidő hosszabb, úgy a Főoldalon illetve a webfelület bal oldalán lévő kék sávban elhelyezett „Fizetésről – szállításról” oldalboxban értesítjük Önöket. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon és ünnepnapokon nincs csomag összeállítás. Ha valaki rendelését pénteken adja le, lehetséges, hogy két hétvégével kell számolni.
 
A fizetés és kiszállítás egyéb részleteiről a következő linken olvashat:
 
Vásárlástól való elállási jog
 
Felhasználónak jogában áll megrendelésének átvételétől számított 14 napon belül vásárlási szándékától, elállni. Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható.
Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.
 
"Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő" fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot! A webáruházban megrendelt egyedi nyomtatással készített termékekre nem vonatkozik az elállási jog!
 
Nem áll módunkban továbbá az elállási jogot figyelembe venni, ha a terméket/termékeket láthatólag használatba vették, azok megsérültek.

A címünkre /Prince Oliver Bt., 2131,Göd Pesti út 114. / visszaküldött áru megérkezése után haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül a kifizetett összeget átutaljuk Önnek. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Felhasználót/Vásárlót terhelik.
 
Az üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai
 
A weblap neve és az oldalon található mindennemű tartalom a Prince Oliver Bt. tulajdonát képezi.
 
A www.scamp.hu webcímhez megtévesztésig hasonló nevek használata, az ebből eredő jogosulatlan előnyszerzés jogi következményeket von maga után. Tilos továbbá a webcím és márkanév bármilyen módon / reklám, kereső optimalizálás… / történő felhasználása jogosulatlan haszonszerzés céljából előzetes engedélyezés nélkül.
A Felhasználónak jogában áll a weblapot rendeltetésszerűen használni, képernyőn megjeleníteni. Előzetes értesítés és írásban történő megállapodás hiányában a weblap semmilyen elemének / design, szerkesztési elvet és szerkezeti elemeket, grafikai elemeket és megoldásokat, ötletet… / felhasználása nem engedélyezett!
A www.scamp.hu webcím bármely oldalára mutató link elhelyezése bármilyen weboldalon csak és kizárólag az Üzemeltető engedélyével lehetséges.
A www.scamp.hu weboldal harmadik személy által üzemeltett weboldalra mutató linket tartalmazhat. Amennyiben cégünk tudomást szerez arról, hogy az általunk linkkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk. Az általunk használt linkek ill. az azokon lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 
Szerzői jogok védelme és felelősség meghatározása
 
A www.scamp.hu weboldalon használt grafikák, szövegek Üzemeltető ( Prince Oliver Bt. ) tulajdonát képezik. A Scamp név jogvédett márkanév. A Scamp márkanévvel ellátott termékeken megjelenő grafikák szintén a Prince Oliver Bt. tulajdonát képezik.
 
Amennyiben Felhasználó/Megrendelő egy egyedi megrendelés keretében dolgoztat (saját mintát küld egyedi nyomtatásra), úgy köteles szavatolni az általa Üzemeltetőnek megküldött szellemi termék (rajz, fotó, grafika) jogtisztaságát! Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség a Felhasználót/Megrendelőt terheli. Megrendelő köteles mentesíteni az Üzemeltetőt az fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, valamint köteles megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

Egyedi esetekben Üzemeltető kérheti a számára egyedi nyomtatásra küldött grafika, kép, illusztráció vagy ötlet  későbbi továbbértékesítésének jóváhagyását. Erre vonatkozó kérelmét e-mailen küldi, és kapja Felhasználótól. Az ellenszolgáltatás minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi. Üzemeltető ajánlatának elfogadása után a Felhasználó semmiféle követeléssel nem állhat elő.
 
Adatvédelmi nyilatkozat
 
A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
 
Az önként feltöltött adatok esetében:
- A regisztráció során Ön megadja kötelező jelleggel nevét, címét, telefonszámát, E-mail címét, kereskedők esetében adószámát  és postacímét.
 
- Felhasználó felelősséget vállal a feltöltött adatok valódiságáért.
 
- Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, ezeket ki nem egészíti, és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

Automatikusan rögzített adatok esetén:
- A Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és biztonságtechnikai okokból naplózásra kerülnek. Ezeket azonban semmilyen olyan adathoz nem kötjük, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

Az üzemeltető a feltöltött adatokat harmadik félnek át nem adja.. Ugyanakkor az egyének felismerhetősége nélkül cégünk fenntartja a jogot statisztikai adatok harmadik félnek történő átadására.
Felhasználó adatközlése Üzemeltető számára nyílt hálózaton / Interneten / keresztül történik. Ez a tény az üzemeltető és a Felhasználó számára is fokozott biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biztonsági szabályok betartása ellenére harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy a személyességi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó adatokat fürkésszenek ki, azokat jogellenes célra felhasználják. Az ilyen esetekből származó esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 
Felhasználót kizárólagos felelősség terheli személyes azonosítója / felhasználóneve / és jelszava használatáért, ill. az azonosító és jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ezért javasolt a felhasználó nevet és az ehhez tartozó jelszót titokban tartani, valamint javasoljuk, hogy minden jelszót és felhasználó nevet igénylő felhasználásoknál használjon különböző eléréseket!!


Adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:
a [email protected] email címre írva és a 70/368-69-27 telefonszámot hívva

Társaságunk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név Cím  Tevékenység
Prince Oliver Bt. 2131 Göd,Pesti út 114. IT szolgáltatás
Websas Kft. 1149. Budapest, Egressy út 27-29. B/3. Tárhely szolgáltatás
Prince Oliver Bt. 2131 Göd ,Pesti út 114 Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
GLS Kft. 2351. Alsónémedi, GLS Európa utca 2 Futárszolgálat
Prince Oliver Bt. 2131. Göd, Pesti út 114. Átvevőpont
Pavlovné Laczkó Krisztina egyéni vállalkozó 1044. Budapest, Nyárfa utca 56. Könyvvitel és adóügyi szolgáltatás
 
Felhasználó adatkezelésről
  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail:[email protected] Honlap:https://naih.hu/
 

 

Főoldal - Rólunk - Áruházunkról - Akció - GYIK - Vélemények - Elérhetőségeink - Scamp partnerek - Babaképtár